Wat is een gemeente?

In Nederland zijn er 352 gemeenten. Een gemeente heeft zelfbestuur en bevoegdheid binnen een gebied in Nederland. Dit gebied is kleiner dan dat van een provincie. Denk bijvoorbeeld aan de grote van een stad. Een gemeente wordt gevormd door een gemeenteraad, een burgemeester en een college van burgemeesters en wethouders. De gemeenteraad staat aan het hoofd van gemeente. Het is van belang dat zij het college controleren. Een belangrijke taak van de gemeente is het maken van keuzes die van belang zijn voor de inwoners.

Taken van een gemeente

De gemeente heeft verschillende taken die uitgevoerd moeten worden. Deze mogen ze grotendeels zelfstandig beslissen. De gemeente voert taken uit die van belang zijn voor de inwoners. Zo houden ze onder andere bij wie er in de gemeenten woont, maken ze bestemmingsplannen, maar zijn ook verantwoordelijk voor de huisvesting van scholen. Dit leggen ze onder ander vast in een integraal huisvestingsplan (IHP). Ook houden ze zich onder andere bezig met het aanleggen van wegen en fietspaden en zorgen ze ervoor dat deze onderhouden worden. Het is van belang dat de taken goed uitgevoerd worden en er gedacht wordt aan de inwoners die in de gemeente wonen. Hierdoor kunnen de inwoners prettiger wonen in de gemeente.

Voldoen aan verplichtingen

De gemeenten krijgt soms ook wel eens verplichtingen waar ze zich aan moeten houden. Deze verplichtingen komen van een hogere macht. Soms kunnen verplichtingen ook pas later optreden en was het voorheen nog geen verplichting. Dit kan veranderen door een wetswijziging. Zo zijn gemeenten sinds een paar jaar door een wetswijziging verplicht om een integraal huisvestingsplan (IHP) op te stellen voor het onderwijs. Dit is een voorbeeld dat laat zien dat gemeenten niet altijd de macht hebben om zelfstandig beslissingen te maken. Hierdoor hebben ze niet volledig eigen macht en moeten ze soms taken opvolgen die komen vanuit de Tweede Kamer.