De regels voor werken op een steiger

Steiger

Het is altijd belangrijk om veilig te werk te gaan. Dat geldt ook voor wanneer je op een steiger werkt. Met name rolsteigers schijnen vaak helemaal niet aan veiligheidsvoorschriften te voldoen terwijl deze wel vast staan en makkelijk te controleren zijn. 

Steiger

Uit de Arbowet

De regels die gelden bij het werken met een steiger zijn vastgelegd in de Arbowet. Er zijn verschillende soorten steigers, waaraan verschillende regels gekoppeld zijn. Er zijn echter ook een aantal regels die gelden bij het werken met elke steiger. De veiligheid van de constructie van de steiger moet vaak door een deskundig persoon worden gecontroleerd op veiligheid. Dit moet sowieso gebeuren voordat de steiger gebruikt wordt maar ook na iedere wijziging in de constructie van de steiger, na elke periode waarin de steiger niet is gebruikt over langere tijd, na abnormale weersomstandigheden en na elke andere gebeurtenis waarbij de constructie misschien niet meer intact is. 

Een steiger mag bovendien niet worden overbelast en lasten moeten zo gelijkmatig mogelijk over de steiger verdeeld worden. Dit geldt voor personen maar ook voor goederen en materialen die nodig zijn om een klus uit te voeren.

Steiger

Voorschriften voor de rolsteiger

De rolsteiger is misschien wel de meest gebruikte steiger en dus zijn de voorwaarden daarvan belangrijk. Elke keer als je de steiger gebruikt moet je alle wielen keren voor je de steiger beklimt. Beklim ook altijd de steiger van binnenuit. Daarnaast is het belangrijk om alle materialen en gereedschappen op een veilige manier naar boven te brengen.